Czytaj dalej

Powięź jest częścią tkanki łącznej, która otacza wszystkie komórki ciała, łącząc je ze sobą i nadając mu kształt i dając podparcie. Funkcję powięzi opisze zapożyczając z angielskiej terminologii skrót „4P” czyli: packaging, protection,posture oraz passageway. Packaging (opakowywanie). Powięź tworzy pow