Core stability czyli stabilizacja centralna to kontrola mięśniowa, która jest konieczna do utrzymania stabilizacji funkcjonalnej okolicy lędźwiowo-krzyżowo-biodrowej. Core pełni funkcje gorsetu mięśniowego, który jest najważniejszym elementem stabilizacji ciała oraz kręgosłupa zarówno podczas ruchu kończyn jak i w przypadku gdy kończyny pozostają nieruchome. Wszystkie ruchy jakie zachodzą w naszym ciele mają swój początek właśnie w tym centrum stabilizacji. Dlatego tak istotnym faktem jest aby nasz core funkcjonował prawidłowo.

Centrum stabilizacji to przestrzeń w kształcie cylindra ograniczona przez mięśnie brzucha z przodu, mięśnie przykręgosłupowe (m.in mięsień wielodzielny) i pośladkowe z tyłu, przeponą z góry, mięśniami dna miednicy oraz obręczy biodrowej od dołu jak również mięśniami odwodzącymi i rotującymi udo od boku. Wszystkie te mięśnie mają bezpośrednie lub pośrednie połączenie przyczepów w obrębie powięzi piersiowo-lędźwiowej oraz kręgosłupa.

Stabilność odcinka lędźwiowego kręgosłupa polega na sztywności biernej za pośrednictwem struktur więzadłowo-kostnych oraz na sztywności czynnej za pomocą mięśni. Mięśnie działają na stabilizacje miejscowo(lokalnie) i ogólnie(globalnie). Mięśnie globalne to mięśnie generujące duże momenty sił, takie jak: mięśnie skośne brzucha zewnętrzne, mięsień prosty brzucha oraz piersiowa część lędźwiowego odcinka mięśnia biodrowo-żebrowego, która łączy miednicę z klatką piersiową.

Mięśnie działające lokalnie, to te które przyczepiają się bezpośrednio do kręgu lędźwiowego. Do mięśni tych zalicza się część lędźwiową mięśnia wielodzielnego, mięsień lędźwiowy większy, czworoboczny lędźwi oraz lędźwiowe części mięśni biodrowo-żebrowego i mięśnia najdłuższego grzbietu, mięsień poprzeczny brzucha, przeponę, a także tylne części mięśnia skośnego wewnętrznego.

Mięśnie brzucha stanowią kluczowy element zapewniający stabilizację centralną a w szczególności mięsień poprzeczny brzucha ze względu na jego horyzontalny przebieg. Takie właśnie umiejscowienie sprawia ze w czasie skurczu pełni on rolę obręczy zaciskające się wokół brzucha. Mięśnie skośne wewnętrzne i zewnętrzne jak również mięsień poprzeczny brzucha wywołują wzrost ciśnienia wewnątrz jamy brzusznej zapewniając stabilizację funkcjonalną odcinka lędźwiowego.

W większości klubów fitness niesłusznie dużą uwagę przykłada się do ćwiczeń mięśnia prostego brzucha. To właśnie skurcz tego mięśnia wywołuje zgięcie lędźwiowego odcinka kręgosłupa. Zbyt duże zaangażowanie mięśnia prostego brzucha wywołuje zaburzenia równowagi mięśniowej tej części ciała.

Prawidłowe funkcjonowanie naszego core zapewnia bezpieczeństwo podczas ćwiczeń jak i w życiu codziennym. Najlepszym funkcjonalnym ćwiczeniem na core jest plank (podpór przodem, podpór bokiem). Uwzględnianie tego typu ćwiczenia w swoim planie treningowym, przyczyni się do poprawy funkcjonowania m.in. odcinka lędźwiowego kręgosłupa.

photo credit: shri_ram_r via photopin cc

Zostaw komentarz

facebook