Powięź jest częścią tkanki łącznej, która otacza wszystkie komórki ciała, łącząc je ze sobą i nadając mu kształt i dając podparcie. Funkcję powięzi opisze zapożyczając z angielskiej terminologii skrót „4P” czyli: packaging, protection,posture oraz passageway.

Packaging (opakowywanie).

Powięź tworzy powłokę dla wszystkich struktur ciała, rozdzielając je i zarazem łącząc ze sobą. Charakteryzuje się dużą wytrzymałością w utrzymywaniu tych struktur w odpowiednim ułożeniu przestrzennym oraz nadaje im ruchomość.

Protection (ochrona).

Powięź pełni funkcję ochronną i podporową wszystkich narządów ze względu na jej wszechstronny przebieg i ułożenie.

Posture (postawa).

Postawa ciała jest zależna od stanu aparatu ruchu. Proprioreceptory znajdują się w powięziowych strukturach ciała. Mięśnie odgrywają aktywną rolę w utrzymają prawidłowej postawy ciała a powięź stanowi element łączący.

Passageaway(drogi przewodzące)

Powięź tworzy i wyznacza drogi i kanały dla nerwów, żył, tętnic. Powięź odgrywa ważną rolę przy wszystkich procesach przemian materii ponieważ bierze udział w formowaniu narządów wewnętrznych tj. wątroba, przysadka, nadnercza oraz tworzy pęcherzyki zawierające enzymy i hormony. Napięcia powięziowe mogą wpływać na funkcjonowanie narządów i przemianę materii.

facebook