1. Trenujący oświadcza, iż przed przystąpieniem do korzystania z odpłatnych usług www.trainerforyou.pl stanowiących indywidualny plan treningowy skonsultował swój stan zdrowia z odpowiednim lekarzem, który stwierdził brak przeciwwskazań do wykonywania ćwiczeń fizycznych.
 2. Kobiety w ciąży korzystające z usług www.trainerforyou.pl powinny okazać oświadczenie lekarskie od lekarza prowadzącego o braku przeciwwskazań do wykonywania ćwiczeń fizycznych przez przystąpieniem do pierwszego treningu.
 3. Trenujący ma obowiązek poinformować Trenera przed rozpoczęciem treningu o jakichkolwiek przeciwwskazaniach do trenowania (przebyte choroby, urazy, kontuzje).
 4. Trenującego jak i Trenera obowiązuje punktualność. Spóźnienie Trenującego nie oznacza, że Trener przedłuży trening kosztem innego podopiecznego chyba, że istnieją ku temu możliwości i Trener zgodzi się na to. Natomiast spóźnienie Trenera oznacza, że poświęci on swój czas, by trening trwał tyle, ile założono w umowie współpracy.
 5. Trenujący powinien stawić się na trening w stroju sportowym, tj.: sportowe obuwie, sportowe spodnie (dresy lub krótkie spodnie sportowe), sportowa koszulka.
 6. Trenujący zobowiązany jest przestrzegać regulaminu klubu, w którym ćwiczy z Trenerem.
 7. Trenujący jest zobowiązany posiadać ze sobą ręcznik treningowy oraz wodę do uzupełniania płynów podczas treningu.
 8. Odwołanie treningu przez Trenującego jest możliwe jedynie 6 godzin przez terminem umówionego treningu lub jeśli trening odbywa się w godzinach 7.00-10.00 do godziny 23:59 dnia poprzedniego.
 9. Każdy trening odwołany niezgodnie z pkt 8 zostanie uznany za odbyty, a tym samym Trenujący ponosi koszt tego treningu.
 10. Pakiety treningowe mają określoną ważność i w obowiązku Trenującego jest je wykorzystać w określonym czasie (tj.30 dni). Nie wykorzystane treningi zostaną uznane za odbyte.
 11. Trenujący wykupują wejście do klubu fitness we własnym zakresie.
 12. Wszystkie dane i treści na stronie są własnością firmy trainer4you. Zabrania się ich kopiowania i udostępniania.