Trening prewencyjny ma na celu zapobieganie występowania urazów. Powinien on stanowić integralną część całego procesu treningowego. Prewencja urazów i przeciążeń ma coraz większe znaczenie w sporcie wyczynowym jak również podczas rekreacyjnego uprawiania aktywności fizycznej. Poprzez zapobieganie urazom dążymy do lepszych wyników sportowych.

Istotnym elementem treningu prewencyjnego jest  diagnostyka zdolności motorycznych zawodnika i wdrążenie programu ćwiczeń/zadań korekcyjnych w przypadku zaobserwowania zaburzeń wynikających z nieprawidłowości układu ruchu m.in zaburzenia stabilizacji tułowia, brak pełnego zakresu ruchu w stawie, funkcjonalne skrócenie grup mięśniowych.

Współczesny sport stawia przed zawodnikami coraz większe wyzwania na drodze do wymarzonego celu którym jest osiągnięcie mistrzostwa. Dlatego tak ważne jest by budować formę na solidnych fundamentach. Do niedawna programy prewencyjne skupiały się na określonym obszarze, który z założenia był najbardziej narażony na uraz. Dziś stan wiedzy który mamy pozwala nam spojrzeć szerzej na problem urazów sportowych i wprowadzać działania prewencyjne w globalnym spojrzeniu na zawodnika.

Kształtowanie motoryczności podstawowej w ujęciu funkcjonalnym (stabilność, mobilność, kontrola nerwowo-mięśniowa) jest działaniem prewencyjnym i powinno stanowić podstawę do rozwijania kolejnych elementów motoryki ukierunkowanej (siła, szybkość, wytrzymałość i moc) i specjalnej (umiejętności techniczno-taktyczne w danej dyscyplinie).

photo credit: melissajonas via photopin cc

Zostaw komentarz

facebook